Váy, đầm

DK0165- Đầm Nhung 2s sỉ 125k DK0165- Đầm Nhung 2s sỉ 125k

DK0165- Đầm Nhung 2s sỉ 125k

190.000₫
DK0159- Đầm Rút Dây Đen sỉ 150k DK0159- Đầm Rút Dây Đen sỉ 150k

DK0159- Đầm Rút Dây Đen sỉ 150k

210.000₫
DK0134 - Đầm Maxi Hoa Cổ Chữ U sỉ 150k DK0134 - Đầm Maxi Hoa Cổ Chữ U sỉ 150k

DK0134 - Đầm Maxi Hoa Cổ Chữ U sỉ 150k

200.000₫
DK0122 - Đầm Maxi Nude Đan Dây Eo sỉ 160k DK0122 - Đầm Maxi Nude Đan Dây Eo sỉ 160k

DK0122 - Đầm Maxi Nude Đan Dây Eo sỉ 160k

210.000₫
DK0110 - Đầm Trắng Tay Dài Nơ si 160k DK0110 - Đầm Trắng Tay Dài Nơ si 160k

DK0110 - Đầm Trắng Tay Dài Nơ si 160k

210.000₫
DK0107 - Đâm Xô Trắng Cổ Tim si 170k DK0107 - Đâm Xô Trắng Cổ Tim si 170k

DK0107 - Đâm Xô Trắng Cổ Tim si 170k

220.000₫
DK095 - Đầm Trắng Tay Bèo sỉ 160k DK095 - Đầm Trắng Tay Bèo sỉ 160k

DK095 - Đầm Trắng Tay Bèo sỉ 160k

210.000₫
DK094- Set Áo Vest Caro giá sỉ 190k DK094- Set Áo Vest Caro giá sỉ 190k

DK094- Set Áo Vest Caro giá sỉ 190k

240.000₫
DK089 - Đầm Đỏ Phối Tay Trắng sỉ 150k DK089 - Đầm Đỏ Phối Tay Trắng sỉ 150k

DK089 - Đầm Đỏ Phối Tay Trắng sỉ 150k

200.000₫
QC2353 - ĐẦM BABYDOLL BÈO NGỰC - SỈ 160K QC2353 - ĐẦM BABYDOLL BÈO NGỰC - SỈ 160K

QC2353 - ĐẦM BABYDOLL BÈO NGỰC - SỈ 160K

240.000₫
DK082- Đầm Maxi Đỏ Dây Nơ Eo sỉ 145k DK082- Đầm Maxi Đỏ Dây Nơ Eo sỉ 145k

DK082- Đầm Maxi Đỏ Dây Nơ Eo sỉ 145k

200.000₫
DK079- Đầm Đỏ Hoa Nhí Nơ Eo - SỈ 155K DK079- Đầm Đỏ Hoa Nhí Nơ Eo - SỈ 155K

DK079- Đầm Đỏ Hoa Nhí Nơ Eo - SỈ 155K

210.000₫
DK078- Đầm Đỏ Kèm Hoa - SỈ 150K DK078- Đầm Đỏ Kèm Hoa - SỈ 150K

DK078- Đầm Đỏ Kèm Hoa - SỈ 150K

200.000₫
DK071 - Đầm Đỏ Cổ Bèo sỉ 150k DK071 - Đầm Đỏ Cổ Bèo sỉ 150k

DK071 - Đầm Đỏ Cổ Bèo sỉ 150k

200.000₫
QC2343 - Đầm hoa cổ vuông bèo - SỈ 160K QC2343 - Đầm hoa cổ vuông bèo - SỈ 160K

QC2343 - Đầm hoa cổ vuông bèo - SỈ 160K

240.000₫
DK069- Đầm 2 Dây Caro Đỏ Nơ Lưng sỉ 130k DK069- Đầm 2 Dây Caro Đỏ Nơ Lưng sỉ 130k

DK069- Đầm 2 Dây Caro Đỏ Nơ Lưng sỉ 130k

180.000₫
DK068 -Đầm Maxi Đỏ Nơ Lưng sỉ 145k DK068 -Đầm Maxi Đỏ Nơ Lưng sỉ 145k

DK068 -Đầm Maxi Đỏ Nơ Lưng sỉ 145k

195.000₫
DK067- Đầm Bèo Lệch Vai Trăng sỉ 140k DK067- Đầm Bèo Lệch Vai Trăng sỉ 140k

DK067- Đầm Bèo Lệch Vai Trăng sỉ 140k

190.000₫
DK064- Đầm Maxi Caro Nơ Lưng sỉ 150k DK064- Đầm Maxi Caro Nơ Lưng sỉ 150k

DK064- Đầm Maxi Caro Nơ Lưng sỉ 150k

200.000₫
DK061- Đầm Nhung Đỏ Nơ Ngực sỉ 185k DK061- Đầm Nhung Đỏ Nơ Ngực sỉ 185k

DK061- Đầm Nhung Đỏ Nơ Ngực sỉ 185k

235.000₫
DK056 - Đầm Maxi Hoa Nâu Cổ Đắp sỉ 155k DK056 - Đầm Maxi Hoa Nâu Cổ Đắp sỉ 155k

DK056 - Đầm Maxi Hoa Nâu Cổ Đắp sỉ 155k

205.000₫
DK055- Đầm Trắng Cổ Petter sỉ 165k DK055- Đầm Trắng Cổ Petter sỉ 165k

DK055- Đầm Trắng Cổ Petter sỉ 165k

215.000₫
DK053- Set Áo Đỏ & Chân Váy Cherry sỉ 150k DK053- Set Áo Đỏ & Chân Váy Cherry sỉ 150k

DK053- Set Áo Đỏ & Chân Váy Cherry sỉ 150k

200.000₫
DK051 - Đầm Đỏ Xòe Nơ Cổ - 150k DK051 - Đầm Đỏ Xòe Nơ Cổ - 150k

DK051 - Đầm Đỏ Xòe Nơ Cổ - 150k

200.000₫
DK050- Đầm Đỏ Trễ Vai Chít Ben SỈ 140K DK050- Đầm Đỏ Trễ Vai Chít Ben SỈ 140K

DK050- Đầm Đỏ Trễ Vai Chít Ben SỈ 140K

190.000₫
QC2328 - ĐẦM SÁT NÁCH FORM DÀI - SỈ 210K QC2328 - ĐẦM SÁT NÁCH FORM DÀI - SỈ 210K

QC2328 - ĐẦM SÁT NÁCH FORM DÀI - SỈ 210K

290.000₫
Đầm Nude Tay Phồng - SỈ 130K Đầm Nude Tay Phồng - SỈ 130K

Đầm Nude Tay Phồng - SỈ 130K

170.000₫
Đầm Trắng Nhún Tay Phồng - SỈ 155K Đầm Trắng Nhún Tay Phồng - SỈ 155K

Đầm Trắng Nhún Tay Phồng - SỈ 155K

200.000₫
Set Yếm Nhung Áo Trắng - SỈ 210K Set Yếm Nhung Áo Trắng - SỈ 210K

Set Yếm Nhung Áo Trắng - SỈ 210K

260.000₫
Áo Croptop Cúp ngực Tay Rút - SỈ 110K Áo Croptop Cúp ngực Tay Rút - SỈ 110K

Áo Croptop Cúp ngực Tay Rút - SỈ 110K

160.000₫
Đầm Cổ Vuông Tay Voan - SỈ 145K Đầm Cổ Vuông Tay Voan - SỈ 145K

Đầm Cổ Vuông Tay Voan - SỈ 145K

190.000₫
Đầm Trắng Tay Voan Xếp Ly - sỉ 165k Đầm Trắng Tay Voan Xếp Ly - sỉ 165k

Đầm Trắng Tay Voan Xếp Ly - sỉ 165k

220.000₫
QC2264 - ĐẦM NHUNG BẸT VAI - SỈ 250K QC2264 - ĐẦM NHUNG BẸT VAI - SỈ 250K

QC2264 - ĐẦM NHUNG BẸT VAI - SỈ 250K

330.000₫
TK1115 - ĐẦM KAKI BẸT VAI - SỈ 170K TK1115 - ĐẦM KAKI BẸT VAI - SỈ 170K

TK1115 - ĐẦM KAKI BẸT VAI - SỈ 170K

250.000₫
QC2209 - ĐẦM ĐUÔI CÁ TAY BO - SỈ 230K QC2209 - ĐẦM ĐUÔI CÁ TAY BO - SỈ 230K

QC2209 - ĐẦM ĐUÔI CÁ TAY BO - SỈ 230K

310.000₫
TK1093 - ĐẦM TRỄ VAI RÚT NGỰC - SỈ 200K TK1093 - ĐẦM TRỄ VAI RÚT NGỰC - SỈ 200K

TK1093 - ĐẦM TRỄ VAI RÚT NGỰC - SỈ 200K

280.000₫
TK1092 - ĐẦM TẦNG RÚT NGỰC - SỈ 200K TK1092 - ĐẦM TẦNG RÚT NGỰC - SỈ 200K

TK1092 - ĐẦM TẦNG RÚT NGỰC - SỈ 200K

280.000₫
TK1091 - ÁO TAY PHỒNG NƠ NGỰC - SỈ 130K TK1091 - ÁO TAY PHỒNG NƠ NGỰC - SỈ 130K

TK1091 - ÁO TAY PHỒNG NƠ NGỰC - SỈ 130K

210.000₫
TK1085 - ĐẦM NHÚN NGỰC ĐAN LƯNG - SỈ 200K TK1085 - ĐẦM NHÚN NGỰC ĐAN LƯNG - SỈ 200K

TK1085 - ĐẦM NHÚN NGỰC ĐAN LƯNG - SỈ 200K

280.000₫
TK1074 - ĐẦM NHÚN EO BẸT VAI - SỈ 160K TK1074 - ĐẦM NHÚN EO BẸT VAI - SỈ 160K

TK1074 - ĐẦM NHÚN EO BẸT VAI - SỈ 160K

240.000₫
TK1072 - ĐẦM XÔ 2 DÂY TẦNG - SỈ 230K TK1072 - ĐẦM XÔ 2 DÂY TẦNG - SỈ 230K

TK1072 - ĐẦM XÔ 2 DÂY TẦNG - SỈ 230K

310.000₫
TK1066 - ĐẦM YẾM 2 DÂY RÚT EO - SỈ 180K TK1066 - ĐẦM YẾM 2 DÂY RÚT EO - SỈ 180K

TK1066 - ĐẦM YẾM 2 DÂY RÚT EO - SỈ 180K

260.000₫
TK1044 - ĐẦM XÔ 2 DÂY KHÓA KÉO - SỈ 230K TK1044 - ĐẦM XÔ 2 DÂY KHÓA KÉO - SỈ 230K

TK1044 - ĐẦM XÔ 2 DÂY KHÓA KÉO - SỈ 230K

310.000₫
TK1060 - ĐẦM 2 DÂY BABYDOLL TẦNG - SỈ 150K TK1060 - ĐẦM 2 DÂY BABYDOLL TẦNG - SỈ 150K

TK1060 - ĐẦM 2 DÂY BABYDOLL TẦNG - SỈ 150K

230.000₫
TK1054 - ĐẦM FORM DÀI RÚT DÂY - SỈ 180K TK1054 - ĐẦM FORM DÀI RÚT DÂY - SỈ 180K

TK1054 - ĐẦM FORM DÀI RÚT DÂY - SỈ 180K

260.000₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

 • Giá dưới 100.000đ
 • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
 • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
 • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
 • Giá trên 10.000.000đ

Bộ lọc màuGiỏ hàng

LANA SHOP